Ptsd Belirtileri

PTSD Belirtileri

Travma sonrası stres bozukluğu (PTSD), travmatik bir olaydan sonra ortaya çıkan bir ruhsal sağlık sorunudur. Travma, kişinin hayatını tehdit eden veya ciddi şekilde yaralayan bir olay olabilir. Ayrıca, kişinin başkalarının hayatının tehdit edildiğini veya ciddi şekilde yaralandığını görmesi veya duyması da travmaya neden olabilir.

PTSD belirtileri, travmadan sonraki birkaç hafta veya ay içinde ortaya çıkabilir. Ancak, bazı kişilerde belirtiler yıllar sonra bile ortaya çıkabilir. PTSD belirtileri dört ana kategoriye ayrılır:

  • Yeniden deneyimleme: Bu belirtiler, travmatik olayı tekrar tekrar hatırlama, kabuslar görme, geri dönüşler yaşama ve travmatik olayı hatırlatan şeylerden kaçınma şeklinde ortaya çıkabilir.
  • Kaçınma: Bu belirtiler, travmatik olayı hatırlatan şeylerden kaçınma, travmatik olay hakkında konuşmaktan kaçınma ve travmatik olayla ilgili yerlerden veya kişilerden kaçınma şeklinde ortaya çıkabilir.
  • Olumsuz ruh hali ve bilişsel değişiklikler: Bu belirtiler, ilgi kaybı, zevk alamama, suçluluk duyguları, utanç duyguları, öfke, sinirlilik, konsantre olma zorluğu ve uyku sorunları şeklinde ortaya çıkabilir.
  • Artmış uyarılma: Bu belirtiler, irkilme, aşırı tetikte olma, uyku sorunları ve öfke nöbetleri şeklinde ortaya çıkabilir.

PTSD belirtileri, kişinin günlük yaşamını önemli ölçüde etkileyebilir. Bu belirtiler nedeniyle, kişiler işlerini kaybetme, ilişkilerinde sorunlar yaşama ve sağlık sorunları yaşama riski altında olabilirler.

PTSD Tedavisi

PTSD tedavisinde kullanılan çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler arasında şunlar yer almaktadır:

  • Psikoterapi: Psikoterapi, kişinin travmatik olayı işlemesine ve başa çıkma mekanizmaları geliştirmesine yardımcı olabilir.
  • İlaç tedavisi: İlaç tedavisi, PTSD belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilir.
  • Destek grupları: Destek grupları, PTSD’li kişilerin birbirleriyle deneyimlerini paylaşabilecekleri ve birbirlerinden destek alabilecekleri ortamlar sağlar.

PTSD ile İlgili Faydalı Siteler ve Dosyalar


Yayımlandı