Narsistik Kişilik Bozukluğu Belirtileri

Narsistik Kişilik Bozukluğu Belirtileri

Narsistik kişilik bozukluğu (NPD), kişinin kendisini aşırı derecede önemli hissetmesi, başkalarına karşı empati eksikliği ve aşırı hayranlık ihtiyacı ile karakterize bir kişilik bozukluğudur. Bu bozukluğa sahip kişiler genellikle kibirli, kendini beğenmiş ve başkalarını küçümseyen bir tavır sergilerler. Ayrıca, başkalarının kendilerine hayranlık duymasını ve kendilerini özel hissettirmelerini beklerler.

Narsistik kişilik bozukluğu, kişinin günlük yaşamını ve ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu bozukluğa sahip kişiler genellikle iş yerinde veya okulda sorun yaşarlar ve sağlıklı ilişkiler kurmakta zorlanırlar. Ayrıca, depresyon, anksiyete ve madde bağımlılığı gibi diğer ruhsal sağlık sorunları yaşama riski daha yüksektir.

Narsistik Kişilik Bozukluğu Belirtileri

Narsistik kişilik bozukluğunun belirtileri şunlardır:

 • Kendini aşırı derecede önemli hissetme
 • Başkalarına karşı empati eksikliği
 • Aşırı hayranlık ihtiyacı
 • Kibirli ve kendini beğenmiş bir tavır sergileme
 • Başkalarını küçümseme
 • Başkalarının kendilerine hayranlık duymasını ve kendilerini özel hissettirmelerini bekleme
 • Başkalarının başarılarını kıskanma
 • Başkalarını manipüle etme veya kontrol etme eğilimi
 • Başkalarının duygularını anlamada zorluk çekme
 • Başkalarının ihtiyaçlarını görmezden gelme
 • Başkalarını suçlama veya eleştirme eğilimi
 • Başkalarının fikirlerini veya önerilerini dinlemeyi reddetme
 • Başkalarının kendilerine karşı eleştirel olmasına tahammül edememe
 • Başkalarının kendilerine karşı eleştirel olmasına karşı aşırı tepki gösterme
 • Başkalarının kendilerine karşı eleştirel olmasına karşı intikam alma eğilimi

Narsistik Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Narsistik kişilik bozukluğunun tedavisi genellikle psikoterapi ve ilaç tedavisinin bir kombinasyonunu içerir. Psikoterapi, kişinin bozukluğunun altında yatan nedenleri anlamasına ve daha sağlıklı başa çıkma mekanizmaları geliştirmesine yardımcı olabilir. İlaç tedavisi ise, kişinin ruh halini ve davranışlarını düzenlemeye yardımcı olabilir.

Narsistik Kişilik Bozukluğu Hakkında Faydalı Siteler

Narsistik Kişilik Bozukluğu Hakkında İlgili Dosyalar


Yayımlandı