Koyunlarda Şap Hastalığı Belirtileri

Koyunlarda Şap Hastalığı Belirtileri

Şap hastalığı, koyunlarda ve diğer çift tırnaklı hayvanlarda görülen, çok bulaşıcı bir viral hastalıktır. Hastalık, ağız, burun ve ayaklarda veziküller (kabarcıklar) oluşumuyla karakterizedir. Şap hastalığı, hayvancılık sektöründe önemli ekonomik kayıplara neden olabilir.

Şap Hastalığı Nasıl Bulaşır?

Şap hastalığı, enfekte hayvanların tükürüğü, burun akıntısı, dışkısı ve idrarı yoluyla diğer hayvanlara bulaşır. Hastalık ayrıca, enfekte hayvanların temas ettiği yem, su, ekipman ve giysiler yoluyla da bulaşabilir.

Şap Hastalığı Belirtileri

Şap hastalığının belirtileri, genellikle enfeksiyondan 2-14 gün sonra ortaya çıkar. Hastalığın belirtileri şunlardır:

 • Ateş
 • İştahsızlık
 • Halsizlik
 • Ağızda, burunda ve ayaklarda veziküller (kabarcıklar) oluşumu
 • Topallama
 • Meme iltihabı
 • Düşük yapma

Şap Hastalığı Tanısı

Şap hastalığı tanısı, klinik belirtilere ve laboratuvar testlerine dayanarak yapılır. Laboratuvar testleri, enfekte hayvanların kanında veya veziküllerdeki sıvıda virüsün varlığını tespit etmek için kullanılır.

Şap Hastalığı Tedavisi

Şap hastalığı için spesifik bir tedavi yoktur. Tedavi, hastalığın belirtilerini hafifletmeye ve hayvanların iyileşmesini desteklemeye yöneliktir. Tedavide kullanılan ilaçlar arasında ağrı kesiciler, antibiyotikler ve antiviral ilaçlar yer alır.

Şap Hastalığı Önlenmesi

Şap hastalığının önlenmesinde en etkili yöntem, hayvanların aşılanmasıdır. Aşılama, hayvanların hastalığa karşı bağışıklık kazanmasını sağlar. Şap hastalığı aşısı, genellikle yılda bir kez yapılır.

Şap hastalığının önlenmesinde diğer önemli önlemler şunlardır:

 • Enfekte hayvanların diğer hayvanlarla temasının önlenmesi
 • Enfekte hayvanların bulunduğu alanların dezenfekte edilmesi
 • Hayvanların yem ve suyunun temiz ve hijyenik olması
 • Hayvanların bakım ve beslenmesinin iyi olması

Şap Hastalığı ile İlgili Faydalı Siteler

Şap Hastalığı ile İlgili Faydalı Dosyalar


Yayımlandı