Kaçıngan Bağlanma Belirtileri

Kaçıngan Bağlanma Belirtileri

Kaçıngan bağlanma, bir kişinin başkalarıyla yakın ilişkiler kurmaktan kaçınma eğilimidir. Bu, başkalarına güvenmeme, yakınlıktan korkma ve bağımsız olma ihtiyacı gibi çeşitli şekillerde kendini gösterebilir. Kaçıngan bağlanma, çocukluk dönemindeki olumsuz deneyimler, örneğin ihmal veya istismar nedeniyle oluşabilir.

Kaçıngan Bağlanma Belirtileri

 • Başkalarıyla yakın ilişkiler kurmaktan kaçınma
 • Başkalarına güvenmeme
 • Yakınlıktan korkma
 • Bağımsız olma ihtiyacı
 • Başkalarını eleştirme veya küçümseme eğilimi
 • Başkalarıyla çatışma yaşamaktan kaçınma
 • Başkalarına karşı mesafeli veya ilgisiz olma
 • Başkalarıyla yüzeysel ilişkiler kurma eğilimi
 • Başkalarına karşı duygusal olarak mesafeli olma
 • Başkalarıyla fiziksel olarak mesafeli olma
 • Başkalarıyla göz teması kurmaktan kaçınma
 • Başkalarıyla konuşurken vücut dilini kullanmaktan kaçınma
 • Başkalarıyla konuşurken ses tonunu kullanmaktan kaçınma

Kaçıngan Bağlanma Nedenleri

 • Çocukluk dönemindeki olumsuz deneyimler, örneğin ihmal veya istismar
 • Ebeveynlerin çocuğa karşı tutarsız veya ilgisiz olması
 • Ebeveynlerin çocuğa karşı aşırı korumacı veya kontrolcü olması
 • Çocuğun ebeveynleriyle güvenli bir bağ kuramaması
 • Çocuğun ebeveynlerinden ayrılması veya terk edilmesi
 • Çocuğun ebeveynlerinden fiziksel veya duygusal olarak istismar edilmesi

Kaçıngan Bağlanmanın Sonuçları

 • Yakın ilişkiler kurma zorluğu
 • Başkalarına güvenme zorluğu
 • Başkalarıyla çatışma yaşama eğilimi
 • Başkalarıyla yüzeysel ilişkiler kurma eğilimi
 • Başkalarına karşı duygusal olarak mesafeli olma
 • Başkalarına karşı fiziksel olarak mesafeli olma
 • Başkalarıyla göz teması kurmaktan kaçınma
 • Başkalarıyla konuşurken vücut dilini kullanmaktan kaçınma
 • Başkalarıyla konuşurken ses tonunu kullanmaktan kaçınma

Kaçıngan Bağlanma Tedavisi

 • Psikoterapi
 • İlaç tedavisi
 • Destek grupları

Kaçıngan Bağlanma Hakkında Faydalı Siteler

Kaçıngan Bağlanma Hakkında İlgili Dosyalar


Yayımlandı