Iyi Huylu Ms Belirtileri

İyi Huylu MS Belirtileri

Multipl skleroz (MS), merkezi sinir sistemini etkileyen kronik bir otoimmün hastalıktır. MS’in iyi huylu formu, hastalığın daha hafif seyreden bir türüdür. İyi huylu MS’li kişilerde, hastalığın belirtileri genellikle daha az şiddetlidir ve daha uzun süreli remisyon dönemleri yaşanır.

İyi Huylu MS’in Belirtileri

İyi huylu MS’in belirtileri, hastalığın şiddetine ve etkilenen sinir sisteminin bölgesine göre değişebilir. Ancak, iyi huylu MS’li kişilerde sıklıkla görülen bazı belirtiler şunlardır:

 • Uyuşma veya karıncalanma
 • Görme sorunları
 • Yorgunluk
 • Kas güçsüzlüğü
 • Koordinasyon sorunları
 • Denge sorunları
 • Mesane veya bağırsak sorunları
 • Bilişsel sorunlar
 • Duygusal sorunlar

İyi Huylu MS’in Tanısı

İyi huylu MS tanısı, kişinin tıbbi geçmişi, fizik muayenesi ve çeşitli test sonuçlarına dayanarak konulur. Bu testler arasında şunlar yer alabilir:

 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRI)
 • Bilgisayarlı tomografi (BT) taraması
 • Lomber ponksiyon
 • Görsel uyarılmış potansiyeller (VEP)
 • Somatosensoriyel uyarılmış potansiyeller (SEP)

İyi Huylu MS’in Tedavisi

İyi huylu MS’in tedavisi, hastalığın belirtilerini kontrol etmeye ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya yöneliktir. İyi huylu MS’li kişilerde sıklıkla kullanılan tedaviler şunlardır:

 • İlaç tedavisi
 • Fizik tedavi
 • Mesleki terapi
 • Konuşma terapisi
 • Bilişsel rehabilitasyon
 • Duygusal destek

İyi Huylu MS’in Prognozu

İyi huylu MS’li kişilerin prognozu genellikle iyidir. Çoğu iyi huylu MS’li kişi, normal bir yaşam süresine sahip olur ve hastalığın belirtileriyle başa çıkmak için çeşitli stratejiler geliştirebilir. Ancak, iyi huylu MS’in seyri kişiden kişiye değişebilir ve bazı kişilerde hastalık zamanla kötüleşebilir.

İyi Huylu MS Hakkında Faydalı Siteler ve Dosyalar


Yayımlandı