Gazdaş Arıza

Gazdaş Arıza

Gazdaş arıza, bir gaz türbininin yanma odasında meydana gelen ve türbinin performansını ve ömrünü olumsuz yönde etkileyen bir arıza türüdür. Gazdaş arızalar, genellikle yakıt-hava karışımının yanlış ayarlanması, yakıt kalitesinin düşük olması, türbinin aşırı yüklenmesi veya bakımının ihmal edilmesi gibi nedenlerle meydana gelir.

Gazdaş arızalar, türbinin yanma odasında aşırı sıcaklık ve basınç oluşmasına neden olur. Bu durum, türbinin parçalarının aşınmasına, erimesine veya çatlak oluşmasına yol açabilir. Ayrıca, gazdaş arızalar, türbinin veriminin düşmesine, emisyonlarının artmasına ve ömrünün kısalmasına neden olabilir.

Gazdaş arızalarını önlemek için, türbinin yakıt-hava karışımı doğru şekilde ayarlanmalı, yakıt kalitesi yüksek olmalı, türbin aşırı yüklenmemeli ve bakımı düzenli olarak yapılmalıdır. Ayrıca, türbinin yanma odasında meydana gelen sıcaklık ve basınç sürekli olarak izlenmeli ve herhangi bir anormallik tespit edildiğinde türbin derhal durdurulmalıdır.

Gazdaş Arızalarının Türleri

Gazdaş arızalar, genellikle aşağıdaki türlere ayrılır:

 • Aşırı sıcaklık arızası: Bu tür arızalar, yanma odasında aşırı sıcaklık oluşması nedeniyle meydana gelir. Aşırı sıcaklık arızaları, türbinin parçalarının erimesine veya çatlak oluşmasına yol açabilir.
 • Aşırı basınç arızası: Bu tür arızalar, yanma odasında aşırı basınç oluşması nedeniyle meydana gelir. Aşırı basınç arızaları, türbinin parçalarının aşınmasına veya çatlak oluşmasına yol açabilir.
 • Geri tepme arızası: Bu tür arızalar, yanma odasında meydana gelen alevlerin türbinin kompresör bölümüne geri dönmesi nedeniyle meydana gelir. Geri tepme arızaları, türbinin parçalarının aşınmasına veya erimesine yol açabilir.
 • Titreşim arızası: Bu tür arızalar, türbinin parçalarının aşırı titreşim yapması nedeniyle meydana gelir. Titreşim arızaları, türbinin parçalarının aşınmasına veya çatlak oluşmasına yol açabilir.

Gazdaş Arızalarının Nedenleri

Gazdaş arızalar, genellikle aşağıdaki nedenlerle meydana gelir:

 • Yakıt-hava karışımının yanlış ayarlanması: Yakıt-hava karışımı doğru şekilde ayarlanmadığında, yanma odasında aşırı sıcaklık ve basınç oluşabilir.
 • Yakıt kalitesinin düşük olması: Yakıt kalitesi düşük olduğunda, yanma odasında aşırı sıcaklık ve basınç oluşabilir.
 • Türbinin aşırı yüklenmesi: Türbin aşırı yüklendiğinde, yanma odasında aşırı sıcaklık ve basınç oluşabilir.
 • Türbinin bakımının ihmal edilmesi: Türbinin bakımı düzenli olarak yapılmadığında, türbinin parçaları aşınabilir veya çatlak oluşabilir. Bu durum, gazdaş arızalarına yol açabilir.

Gazdaş Arızalarının Önlenmesi

Gazdaş arızalarını önlemek için, aşağıdaki önlemler alınabilir:

 • Türbinin yakıt-hava karışımı doğru şekilde ayarlanmalıdır.
 • Türbinin yakıt kalitesi yüksek olmalıdır.
 • Türbin aşırı yüklenmemelidir.
 • Türbinin bakımı düzenli olarak yapılmalıdır.
 • Türbinin yanma odasında meydana gelen sıcaklık ve basınç sürekli olarak izlenmelidir.
 • Herhangi bir anormallik tespit edildiğinde türbin derhal durdurulmalıdır.

Gazdaş Arızalarının Giderilmesi

Gazdaş arızaları meydana geldiğinde, aşağıdaki adımlar izlenerek arızalar giderilebilir:

 • Türbin derhal durdurulmalıdır.
 • Arızanın nedeni tespit edilmelidir.
 • Arızaya neden olan parçalar değiştirilmelidir.
 • Türbin tekrar çalıştırılmadan önce test edilmelidir.

Gazdaş Arızalarıyla İlgili Faydalı Siteler ve Dosyalar


Yayımlandı